กล้องวงจรปิด CCTV | เว็บบอร์ด ศูนย์รวมข้อมูลด้านกล้องวงจรปิด
กันยายน 21, 2019, 08:01:36 pm *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ThaiCCD.Com ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เว็บบอร์ดกล้องวงจรปิด CCTV ^^
 
  หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
  แสดงกระทู้
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 8
31  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / เทศบาลตำบลนาโพธิ์ จ.ชุมพร สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ 16 ชุด เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 09:18:23 pm
ประกาศ เทศบาลตำบลนาโพธิ์
เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ๑๖ ชุด และเครื่องบันทึก (DVR) จำนวน ๑เครื่อง

 
          เทศบาลตำบลนาโพธิ์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ๑๖ ชุด และเครื่องบันทึก (DVR) จำนวน ๑เครื่อง
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๓๘,๕๕๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลนาโพธิ์
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ๓๐-๓๑ ส.ค.๕๕และ๓-๑๒ก.ย.๕๕ ณ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ๑๓ ก.ย.๕๕ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดชุมพร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗-๕๘๓๐๒๓ ต่อ ๑๓ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
(นาย ณัฐพล ใจสะอาด)
 
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นางสาว พะนิดา นิรัตติสัย) 
       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นางสาว พะนิดา นิรัตติสัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 8/2555
32  หมวดหมู่ทั่วไป / บทความ ข่าวสารด้าน กล้องวงจรปิด CCTV / กล้องวงจรปิด CCTV ( ตอนที่ 2 ) เมื่อ: กันยายน 06, 2012, 02:23:44 pm
กล้องวงจรปิด CCTV  ( ตอนที่ 2 )

ต่อจากตอนแรก ที่พูดค้างไว้เรื่องส่วนประกอบต่างๆของระบบ กล้องวงจรปิด CCTV ทั้ง 3 ส่วน ทีนี้เรามาดูกันต่อเลยครับว่า แต่ส่วนนั้นมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้าง

ส่วนประกอบหลักๆของระบบกล้องวงจรปิด CCTV ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้
1. CCTV Camera ( ตัวกล้องวงจรปิด )
2. Recorder ( ตัวเครื่องบันทึกภาพ )
3. Installation  ( การติดตั้ง )


ที่นี้เรามาดูรายละเอียดของแต่ละส่วนประกอบของกล้องวงจรปิด CCTV กันบ้าง แรกจากส่วนแรก

1. CCTV Camera  (ตัวกล้องวงจรปิด)  ส่วนนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการแสดงผลภาพของกล้อง ซึ่งภาพจะชัดไม่ชัดก็ขึ้นอยู่กับสเปคของตัวกล้องวงจรปิด นั้นๆ ว่ามีความละเอียดมาก-น้อยเพียงใด ถ้าตัวกล้องวงจรปิดที่มาใช้งานมีค่า TV Line (เส้น) สูงๆ ภาพก็จะยิ่งชัด เช่น 420 TVL  520TVL 600TVL 700TVL เป็นต้น จะเห้นได้ว่ายิ่งค่า TV Line มีค่ายิ่งมาก ภาพของตัว กล้องวงจรปิด ก็จะยิ่งชัดตามไปด้วย  และ นอกเหนือจากนี้แล้ว ตัวกล้องวงจรปิดยังถือว่ามี รุ่นหลายแบบด้วยกัน เช่น กล้องวงจรปิดแบบโดม , กล้องวงจรปิดอินฟาเรด , กล้องวงจรปิดมาตรฐาน, กล้องวงจรปิดแบบซูมได้ เป็นต้น ซึ่งกล้องวงจรปิด แต่ละชนิดแต่ละแบบนั้น ย่อมมีรูปแบบการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานติดตั้งเป็นหลัก เช่น หากต้องติดกล้องบนฝ้าเพดาน ก็ควรใช้เป็นกล้องวงจรปิดแบบโดม เพราะจะดูกลมกลืนกับฝ้าเพดาน และดูสวยงาม กว่ากล้องวงจรปิดรุ่นอื่นๆ  หรือ หากว่ามีจุดติดตั้งกล้องจุดใดที่อยู่ในที่มีแสงสว่างน้อย หรือ ค่อยข้างมืด ก็ควรติดตั้งกล้องวงจรปิด ชนิดที่เป็นอินฟาเรด เป็นหลัก เพราะกล้องวงจรปิดอินฟาเรด สามารถมองเห็นภาพในมืดสนิทได้ เป็นต้น

2. Recorder (ตัวเครื่องบันทึกภาพ)  ในปัจจุบันนี้ระบบการบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด จะเป็นแบบ ดิจิตอลหมดแล้ว ซึ่งจะเป็นเซฟไฟล์ และบันทึกภาพลงในหน่วยความจำแบบ HardDisk ของคอมพิวเตอร์ และเข้ารหัสเป็น Mpeg หรือ H264 เป็นหลัก ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลและเข้ารหัสแบบดิจิตอล  ไม่เหมือนกันระบบกล้องวงจรปิด ในสมัยก่อนๆ ที่ใช้ เครื่องบันทึกวีดีโอเทป มาบันทึกภาพ และ เก็บข้อมูลลงม้วนวีดีโอเทป ซึ่งเครื่องบันทึกภาพ ระบบดิจิตอลนี้ จะมีหลักๆอยู่ 2 แบบด้วยกัน คือ 1. เครื่องบันทึกภาพแบบใช้คอมพิวเตอร์บันทึก ( PC Base DVR )  และ 2. เครื่องบันทึกภาพดิจิตอลแบบสำเร็จรูป ( Stand Alone DVR )  ซึ่งเครื่องบันทึกภาพทั้ง 2 แบบ จะมีรูปแบบการใช้งานแตกต่างอยู่นิดหน่อย แต่ลูกเล่นและฟังค์ชั่นการทำงานจะเหมือนๆกัน  แต่ปัจจุบันเครื่องบันทึกภาพแบบ Stand Alone DVR จะได้รับนิยมมากกว่า เครื่องบันทึกภาพแบบคอมพิวเตอร์ เพราะมีขนาดเล็กกว่า และ ใช้งานสะดวก และ ราคาถูกกว่าอีกด้วย

3. Installation  ( การติดตั้ง ) ส่วนสุดท้ายในองค์ประกอบของ ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ก็คือในส่วน การติดตั้งกล้องวงจรปิด ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด นั้นจะมีอยู่อย่าง เช่น สายไฟ สายสัญญาณภาพ หัวแจ็ค ราง ท่อ ฯลฯ  ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆที่จะนำมาใช้ติดตั้งกล้องวงจรปิด ก็ต้องดูจากสภาพหน้างานติดตั้งเป็นหลัก ว่าจะใช้อุปรณ์แบบใดจึงเหมาะสมกับงาน เช่น หากต้องเดินสายออกนอกคาร และสายกล้องต้องโดนแดด โดนฝน ก็ควรจะต้องใช้ ท่อในการติดตั้ง โดยเดินสายร้อยท่อตามแนวภายนอกคารนั้นๆ เพื่อป้องกันสายชำรุด และ ช่วยยืด อายุการใช้งานของสายสัญญาณภาพกล้องวงจรปิด  แต่หากต้องเดินสายภายในอาคาร หรือ เดินในบริการที่ไม่โดนแดด โดนฝน ก็จะเดินสายแบบเดินลอยแล้วตีกิ๊บร้อยสาย แทนได้ เป็นต้น

องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน ถือว่ามีความสำคัญไม่แพ้กัน ระบบกล้องวงจรปิด CCTV จะสมบูรณ์เมื่อมีองค์กอบทั้งหมดครบถ้วน
33  หมวดหมู่ทั่วไป / บทความ ข่าวสารด้าน กล้องวงจรปิด CCTV / กล้องวงจรปิด CCTV ( ตอนที่ 1 ) เมื่อ: กันยายน 06, 2012, 02:19:53 pm
กล้องวงจรปิด CCTV  ( ตอนที่ 1 )

เรามาทำความรู้จัก ระบบกล้องวงจรปิด กันดีกว่า กล้องวงจรปิดถือว่าเป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยชนิดนึง ที่ช่วยเป็นหูเป็นตา และ เป็นยามให้กับบ้านและทรัพย์ของเราได้ ด้วยความสามารถในการจับภาพ และ บันทึกภาพเก็บไว้ดูในภายหลังได้ หรือ จะดูภาพจากกล้องวงจรปิดออนไลน์สดๆผ่านทาง อินเตอร์เน็ต หรือ มือถือ iPhone iPad Android ผ่านทางระบบ 3G ก็ทำได้เช่นกัน จะเห็นได้ว่า กล้องวงจรปิดนี้มีประโยชน์มากมาย และน่านำมาใช้งานเพื่อดูแลทรัพย์สินของมีค่าต่างๆ ให้กับเราได้

ส่วนประกอบหลักๆของระบบกล้องวงจรปิด CCTV ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้
1. CCTV Camera ( กล้องวงจรปิด )
2. Recorder ( ตัวเครื่องบันทึกภาพ )
3. Installation  ( การติดตั้ง )


จะเห็นได้ว่าเมื่อเรามีองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ ระบบกล้องวงจรปิด ก็จะสมบูรณ์ ใช้งานได้ทันที  ซึ่งองค์ประกอบแต่ส่วนของระบบ กล้องวงจรปิด CCTV ล้นแต่มีความสำคัญทั้งสิ้น ถ้าขาดส่วนนึงส่วนใดไปตัวระบบกล้องวงจรปิด ก็จะไม่สามารถทำงานได้  ซึ่งจะมี ตัวกล้องวงจรปิดจะเป็นตัวแสดงผลภาพ ( Out put ) ส่งไปยังตัวเครื่องบันทึกภาพ ( In put ) ซึ่งจะต้องมีการติดตั้งสายไฟสายสัญญาณภาพ ( Installation ) เป็นตัวเชื่อมระหว่าง กล้องวงจรปิด และ เครื่องบันทึกภาพ ดังที่กล่าวมา.........
ตอนหน้าเรามาอ่านต่อ กันที่เรื่อง ระบบกล้องวงจรปิด และ ส่วนประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้กันต่อ.....ติดตามต่อ ตอนที่ 2

34  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / อบต.วังทองแดง จ.สุโขทัย สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณสนามกีฬา งบ 5 แสนบาท เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 10:48:21 am
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง
เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณสนามกีฬาที่ทำการ อบต.วังทองแดง

  
          องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณสนามกีฬาที่ทำการ อบต.วังทองแดง
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วันที่ ๔ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอเมืองสุโขทัย ที่ว่าการอำเภอเมือสุโขทัย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในราคาชุดละ 1,000 บาท  ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕๖๙๗๓๐๕ ในวันและเวลาราชการ
 
  
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
  
  
  
(นาง เบญจรีย์ ทรัพย์แสง)
 
ตำแหน่ง ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง  
  
(นางสาว วิภารัตน์ น้อยลือ)  
       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นางสาว วิภารัตน์ น้อยลือ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2555

 
35  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / เทศบาลตำบลแคนดง จ.บุรีรัมย์ สอบราคาซื้อโครงการสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 10:46:41 am
ประกาศเทศบาลตำบลแคนดง
เรื่องสอบราคาซื้อโครงการสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์หมู่ที่ ๑, ๑๑และหมู่ที่ ๑๖

 
          เทศบาลตำบลแคนดงมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโครงการสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์หมู่ที่ ๑, ๑๑และหมู่ที่ ๑๖ ตามรายการ ดังนี้
 
   กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑๖ ชุด

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบลแคนดง
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลแคนดง ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแคนดง ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๑๙๓๐๖๓ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
 
(นาย พิจิตร ศักดิ์ศรีท้าว)
 
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแคนดง
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นางสาว บัวลี พลทองมาก) 
       ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นางสาว บัวลี พลทองมาก ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2555

 
36  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / อบต.บางเดื่อ จ.อยุธยา สอบราคาซื้อรติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)หมู่ ที่ 1-6 ตำบลบางเดื่อ เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 10:44:17 am
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
เรื่องสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)หมู่ ที่ ๑-๖ตำบลบางเดื่อ

 
          องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)หมู่ ที่ ๑-๖ตำบลบางเดื่อ ตามรายการ ดังนี้
 
   โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) หมู่ที่ 1-6 ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ โครงการ

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ อบต.บางเดื่อ ,ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างอำเภอบางปะหัน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)ได้ที่ อบต.บางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๒๕-๔๓๒๙ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
 
(นาย บำรุง โพธิ์ศิลา)
 
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง เสาวนีย์ กระจกเหลี่ยม) 
       ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นาง เสาวนีย์ กระจกเหลี่ยม ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2555
37  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 10:41:56 am
ประกาศเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด

 
          เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด ตามรายการ ดังนี้
 
   จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๕ ชุด

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสระขวัญ (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 2,000 บาท (-สองพันบาทถ้วน-)ได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗๒๕-๑๖๔๘ ต่อ ๑๓๘ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
(นาย วันชัย นารีรักษ์)
 
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาย เสน่ห์ ธูปเมฆ) 
       ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นาง บังอร วงศ์พล ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2555
38  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / เทศบาลตำบลแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง 16 จุด เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 10:40:30 am
ประกาศเทศบาลตำบลแวงใหญ่
เรื่องสอบราคาซื้อโครงการสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

 
          เทศบาลตำบลแวงใหญ่มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโครงการสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ตามรายการ ดังนี้
 
   กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๑๖ ตัว

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบลแวงใหญ่
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลแวงใหญ่ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอแวงใหญ่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๓๔๙ ๖๐๗๑ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
 
(นาย สุรพล เวียงวงษ์)
 
ตำแหน่ง นายกเทมนตรีตำบลแวงใหญ่
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นางสาว ภาริณี อานันทนสกุล) 
       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นางสาว ภาริณี อานันทนสกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2555
39  หมวดหมู่ทั่วไป / บทความ ข่าวสารด้าน กล้องวงจรปิด CCTV / สั่งติดกล้องวงจรปิด-ไฟเพิ่มในหอพักแพทย์ รพ.ลำปาง หลัง “หมอบุ๋ม” ถูกแอบถ่าย เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 10:36:00 am
สั่งติด กล้องวงจรปิด -ไฟเพิ่มในหอพักแพทย์ รพ.ลำปาง หลัง “หมอบุ๋ม” ถูกแอบถ่ายลำปาง - โรงพยาบาลลำปางยืนยันหอพักแพทย์มีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี ส่วนเรื่อง “หมอบุ๋ม” ถูกแอบถ่ายกำลังอยู่ระหว่างตั้งกรรมการสอบ พร้อมเพิ่มกล้องวงจรปิดทุกชั้นแล้ว
...
วันนี้ ที่บริเวณหอพักแพทย์ 8 ภายในโรงพยาบาลลำปาง ช่างได้เร่งทำการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพิ่มเติมบริเวณทางขึ้นบันไดของแต่ละชั้น รวมถึงบริเวณพื้นที่ที่เป็นมุมอับ พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มในบางจุดที่ล่อแหลม ให้ รปภ.ตรวจตราเพิ่มเติม และเข้มงวดมากขึ้น หลังเกิดเหตุแฟนหนุ่มของแพทย์หญิงคนหนึ่งซึ่งพักอาศัยในหอพักแพทย์ ได้ก่อเหตุใช้มือถือแอบถ่ายคลิป พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล หรือ หมอบุ๋ม อดีตนางสาวไทยปี 2551 อายุ 24 ปี ซึ่งเพิ่งเรียนจบและบรรจุเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลลำปางเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 55 ที่ผ่านมา

นายอธิฐาน วงศ์ใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลลำปาง เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุขึ้น ทางโรงพยาบาลลำปางไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้สั่งเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ในการดูแลความปลอดภัยทั้งโรงพยาบาล รวมถึงหอพักด้วย ปัจจุบันมี รปภ.รวม 34 คน

ขณะเดียวกัน วันนี้ ก็ได้เร่ง ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมทุกชั้น รวมถึงบริเวณโดยรอบ พร้อมกับติดตั้งไฟส่องสว่างในพื้นที่ที่เป็นจุดล่อแหลมและเป็นมุมอับด้วย

ส่วนเรื่องทางคดี เนื่องจากโรงพยาบาลเป็นสถานที่ราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้มอบอำนาจให้ทางโรงพยาบาลแจ้งความดำเนินคดีต่อนายยุทธนา เบี้ยวอุ้ย อายุ 27 ปี ตำแหน่งช่าง ทำงานใน กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุดังกล่าวแล้ว

แต่ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลลำปางขอยืนยันว่า หอพักแพทย์ หรือระบบดูแลความปลอดภัยทางโรงพยาบาลได้ทำอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการเข้าออกหอพัก หากไม่ใช่แพทย์ของโรงพยาบาลลำปางก็ไม่สามารถเข้าได้ เนื่องจากทุกคนที่เข้าออกต้องมีการสแกนนิ้วมือก่อนทุกครั้ง แต่เรื่องที่เกิดขึ้นขณะนี้ยังไม่ทราบว่านายยุทธนาเข้ามาอยู่ในหอพักแพทย์ ทั้งๆ ที่ไม่ใช่แพทย์ได้อย่างไร ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว
40  หมวดหมู่ทั่วไป / บทความ ข่าวสารด้าน กล้องวงจรปิด CCTV / แนะนำการต่อสาย ติดตั้งกล้องวงจรปิด และการเชื่อมต่อสายสัญญาณภาพ เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 10:26:54 am
แนะนำการต่อสาย ติดตั้งกล้องวงจรปิด และการเชื่อมต่อสายสัญญาณภาพกับเครื่องบันทึก

ติดตั้งกล้องวงจรปิด[/color][/url] ง่ายๆด้วยตัวเอง ด้วยอุปกรณ์เพียงไม่กี่ชิ้นก็สามารถติดตั้งกล้องวงจรปิด ได้ง่ายๆ ส่วนประกอบที่ใช้งานติดตั้ง CCTV มีดังนี้
1. ตัวกล้องวงจรปิด ตามในคลิปดีโอนี้เราได้ใช้กล้องวงจรปิด แบบอินฟาเรดทรงกระบอก เป็นตัวอย่าง
2. ตัวเครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกภาพแบบ 4 ช่อง ตามในคลิปวีดีโอ
3. สายสัญญาณภาพ สายสัญญาณที่ใช้ติดตั้งกล้องวงจรปิด ดังตัวอย่างในคลิปวีดีโอนี้ เป็นสายสัญญาณภาพแบบสำเร็จรูป ( เหมือนสาย AV ) และมีสายจ่ายไฟเลี้ยงติดมากับสายสัญญาณภาพด้วย ดูตัวอย่างประกอบในคลิปวีดีโอได้
4. หัวแปลง RCA เป็น BNC หรือ จะเรียกว่าหัวแปลง AV เป็น BNC ก็ได้ ที่ต้องใช้หัวแปลงเพราะว่าสายสำเร็จรูปในคลิปนี้ มีหัวแจ็คเป็นแบบ RCA ( หัว AV ) ซึ่ง ต้องแปลงหัวให้เป็น BNC ก่อน เพราะเวลาต่อเข้าตัวกล้อง แจ็คด้านหลังตัวกล้องวงจรปิดจะเป็นหัวแบบ BNC และ ตัวเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด ก็เช่นกัน จะเป็นหัวแจ็คแบบ BNC เช่นกัน

มาดูคลิป ติดตั้งกล้องวงจรปิด https://www.facebook.com/cctv.klongwongjonpid  คลิกที่ลิงค์นี้ได้เลยจ้า
 
41  หมวดหมู่ทั่วไป / บทความ ข่าวสารด้าน กล้องวงจรปิด CCTV / กล้องวงจรปิด ระบบซูม-หมุนได้360องศา มีระบบติดตาม บริษัทรับติดตั้งกล้องวงจรปิด เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 09:25:17 pm
กล้องวงจรปิด ระบบซูม-หมุนได้360องศา มีระบบติดตาม บริษัทรับติดตั้งกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด CCTV ได้รับความนิยม ในการใช้มานานหลายปี และช่วยในการยับยั้งการเกิดอาชญากรรม,โจรกรรม และ ช่วยบันทึกภาพวิดีโอไว้เป็นหลักฐานที่จะใช้ในการดำเนินคดีกับคนร้ายได้ ในปัจจุบันนี้ บริษัทรับติดตั้งกล้องวงจรปิด และมีกล้องวงจรปิดที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ซึ่งเป็นที่ต้องการของหน่วยงาน หรือ ผู้สนใจเทคโนโลยีตัวนี้ ซึ่งใหม่นี้ว่านี้ คือ ระบบติดตามคนหรือวัตถุอัตโนมัติ  ( Auto Tracking) จะช่วยทำให้เราได้รับประโยชน์จากการติดตามอัตโนมัติได้เป็นอย่างดี กล้องวงจรปิดรุ่นที่ว่านี้ คือกล้องวงจรปิดแบบ ซูม-หมุนได้ 360 องศา

การติดตามรถยนต์ หรือ ติดตามคน เป็นเพียงความสามารถในกล้องเพื่อตรวจจับและมุ่งเน้นไปที่วัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวซึ่งการ มีวัตถุ หรือ คน หรือ สิ่งใด กำลังเคลื่อนไหวภาพหน้ากล้อง ตัวกล้องวงจรปิด ก็จะหมุนตามไปด้วยอย่างอัตโนมัติ โดยปกติกล้องวงจรปิดรุ่นนี้จะมีการติดตั้งเฟิร์มแวร์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ ซึ่งคุณสามารถป้อนโปรแกรมกล้องให้มุ่งเน้นไปที่วัตถุที่มีขนาดเฉพาะได้ เช่นขนาดของรถ หรือ ขนาดของบุคคล ซึ่งจะทำให้ตัวกล้องเลือกหมุนตามเฉพาะวัตถุที่มีขนาดที่เราได้ตั้งเอาไว้

ประโยชน์จากกล้องวงจรปิด ที่มีระบยบติดตามวัตถุ หรือ คน อัตโนมัติ

- ช่วยให้เวลาที่เราเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเอาไว้ ทุกครั้งเราจะเห็นตัวบุคคล หรือ วัตถุที่มีการเคลื่อนไหว ตามที่เราได้ตั้งเอาไว้ และ ยังช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูล สำหรับดูภาพกล้องวงจรปิด ย้อนหลัง อีกด้วย
- การติดตั้งกล้องวงจรปิดรุ่นนี้ ทำให้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งกล้องในหลายๆตัว ในหลายๆจุด เพื่อดูภาพ เพราะกล้องรุ่นนี้ มีระบติดตามเป้าหมายตามที่เราตั้งค่าเอาไว้ ทำให้ในพื้นๆที่นั้น ติดกล้องวงจรปิด ที่มีระบบติดตามอัตโนมัติ เพียง 1 ตัว ก็สามารถครอบคุมได้ทั่วถึงแล้ว

นอกเหนือไปจากคุณสมบัติอื่น ๆ ของมันกล้องวงจรปิด ติดตามอัตโนมัติ บริษัทรับติดตั้งกล้องวงจรปิดสามารถตั้งโปรแกรมให้ละเว้นพื้นที่บางจุดในหน้าจอเพื่อไม่ให้มันติดตาม หรือ หมุนไปยังในขอบเขตนั้นๆได้อีกด้วย  ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโปรแกรมในกล้อง
42  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / เทศบาลตำบลทับคล้อ จ.พิจิตร สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 11 ชุด เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 01:03:24 pm
ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ
เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๑๑ ชุด

 
          เทศบาลตำบลทับคล้อมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๑๑ ชุด ตามรายการ ดังนี้
 
  กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๑๑ ชุด

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบลทับคล้อ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลทับคล้อ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ เทศบาลตำบลทับคล้อ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลทับคล้อ ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ phichitlocal.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖-๖๔๑๐๓๓ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
 
(นาย อัศม์เดช บูรนนท์ธวัฒน์)
 
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทับคล้อ
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นางสาว วิบูลย์ ยาแก้ว) 
       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕
 โดย นางสาว วิบูลย์ ยาแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 8/2555
43  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน กันยายน 2555 / เทศบาลตำบลหอคำ จ.บึงกาฬ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 01:01:38 pm
ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ
เรื่องสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง

 
          เทศบาลตำบลหอคำมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ตามรายการ ดังนี้
 
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลหอคำ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐- บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๐๒๕-๐๐๔ ต่อ ๑๖ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
 
(นาย อัมพร ชัยเสนา)
 
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ
 

 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง นิตยา กิจจรรยา) 
       ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
 โดย นาง นิตยา กิจจรรยา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2555
44  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน สิงหาคม 2555 / เทศบาลตำบลศาลายา จ.นครปฐม สอบราคกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 จุด เมื่อ: สิงหาคม 20, 2012, 09:54:26 pm
ประกาศเทศบาลตำบลศาลายา
เรื่องสอบราคาซื้อสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๖ จุด

 
          เทศบาลตำบลศาลายามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๖ จุด ตามรายการ ดังนี้
 
  กล้องวงจรปิด ( CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลศาลายา ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องข้างบันไดด้านทิศใต้ ชั้น ๔ ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และ ตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่.๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๐๐ น. ยื่นซองสอบราคา ณ ห้องกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.salaya.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๘๘๙๒๑๔๑ ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 
 
 
 
(นาย นพดล ปริยพาณิชย์)
 
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลศาลายา
 

 
 
สำเนาถูกต้อง 
 
(จ่าเอก อานนท์ พวงดอกไม้) 
       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
 โดย นาง นวลลออ นามสง่า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 11/55
45  หมวดหมู่ - โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด / โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำเดือน สิงหาคม 2555 / ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 กรมทางหลวง จ.ปทุมธานี สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด 16 ตัว เมื่อ: สิงหาคม 20, 2012, 09:52:53 pm
ประกาศศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 กรมทางหลวง ปทุมธานี
เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑๖ ตัว

 
             ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 กรมทางหลวง ปทุมธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑๖ ตัว ตามรายการ ดังนี้
                  กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑๖   ตัว
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 กรมทางหลวง ปทุมธานี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ เลขที่ ๒๒ หมู่ ๓ ถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตก ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ เลขที่ ๒๒ หมู่ ๓ ถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตก ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๙๘-๙๓๕๕ ในวันและเวลาราชการ
 
 

 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕


(นายสุทัศน์ ยอดแก้ว) 
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ 
 
 

 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง นภาศรี ธนพิทักษ์) 
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
 โดย นาง นภาศรี ธนพิทักษ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 เอกสารสอบราคา เลขที่ คค ๐๖๑๓.๓/ค.๑๕๓/๒๕๕๕
 
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 8
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!