กล้องวงจรปิด CCTV | เว็บบอร์ด ศูนย์รวมข้อมูลด้านกล้องวงจรปิด
กันยายน 21, 2019, 08:41:15 pm *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ThaiCCD.Com ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เว็บบอร์ดกล้องวงจรปิด CCTV ^^
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: โรงงานยาสูบ (รยส.) กรุงเทพฯ สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด  (อ่าน 3966 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
admin
บุคคลทั่วไป
« เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2012, 10:58:39 am »

ประกาศ โรงงานยาสูบ (รยส.) กรุงเทพฯ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด

 
                 โรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง  มีความประสงค์จะสอบราคา   จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (พร้อมอะไหล่) ภายในบริเวณโรงงานยาสูบ เป็นเวลา ๑๒  เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างตามที่เรียกสอบราคาครั้งนี้   และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
                   ๔. ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนในการรับ เอกสารสอบราคา  ณ  กองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล่  ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา  โรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง

               ๕  ผู้เสนอราคาจะต้องมีความชำนาญในการซ่อมบำรุงระบบกล้องวงจรปิด และมีหลักฐานแสดงผลงานด้านการติดตั้ง  หรือซ่อมบำรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิด  มาแสดงในวันเสนอราคาเพื่อให้คณะกรรมการของโรงงานยาสูบพิจารณาดังนี้

                         -  ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารการจดทะเบียน  หนังสือรับรองว่าด้วยวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการค้าและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอย่างชัดเจนมายืนยันในวัน ยื่นซองสอบราคา

                         -  ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือ หรือหลักฐาน  แสดงผลงานการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจร ปิด  ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญา จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 สัญญา โดยเป็นโครงการที่ส่งมอบงานแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับจนถึงวันที่ ยื่นซองเสนอราคา พร้อมสำเนา 1 ชุด มาแสดงในวันเสนอรายละเอียดต่อคณะกรรมการของโรงงานยาสูบ

                 ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้แสดงบัญชีแสดงรายรับ  รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญ

                  ๗.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซี่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

                   ๘.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่ การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทถ้วน คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   ๙.  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา (ถ้ามี)
 
          กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ภายในบริเวณโรงงานยาสูบ
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่   ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ กองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล่ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ กองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล่ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thaitobacco.or.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๒๙-๑๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ
 
 
                ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕                 
 
 
 
(นาย ต่อศักดิ์ โชติมงคล)
 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการยาสูบ
 
 

 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นาย ศัลยพล ฟูเดช) 
       ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ 5
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 โดย นาย มนตรี กิตติชาติสกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล่
 เอกสารสอบราคา เลขที่ ฝวศ.สค.๙/๒๕๕๕
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!