กล้องวงจรปิด CCTV | เว็บบอร์ด ศูนย์รวมข้อมูลด้านกล้องวงจรปิด
ตุลาคม 22, 2019, 11:01:24 pm *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ThaiCCD.Com ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เว็บบอร์ดกล้องวงจรปิด CCTV ^^
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ประกวดราคาจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสกลนคร  (อ่าน 4049 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
admin
บุคคลทั่วไป
« เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2012, 09:49:18 am »

ประกวดราคาจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสกลนคร

  เนื่องด้วยในเขตพื้นที่เทศบาลนครสกลนคร เป็นแหล่งที่ตั้งของชุมชน ทำให้มีประชาชนเข้ามาพักอาศัย เพื่อประกอบอาชีพต่างๆ เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเจริญเติบโตของแหล่งชุมชนเมืองและการเพิ่มของประชากรในแต่ละปี

            เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านจราจรให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางรวมทั้งภารกิจอันเกี่ยวเนื่องในการลดปัญหาอาชญากรรม ซึ่งกำลังคุกคามสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดสกลนคร จะเร่งแก้ไขปัญหาในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การอำนวยความสะดวกการจราจรและการแก้ไขปัญหาการจราจรให้เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องพร้อมทั้งส่งผลประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงสุดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะต้องใช้บุคลากรเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับปริมาณของงานจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาเป็นส่วนช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จประกอบกับเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาระบบจราจรให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นต้นแบบในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาพัฒนาระบบการจราจรให้สอดคล้องกับสภาพจราจร จังหวัดสกลนคร จึงได้จัดทำโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสกลนคร ซึ่งเป็นระบบส่งภาพจากจุดต่างๆ มายังศูนย์ควบคุมเพื่อบันทึกภาพ สำหรับนำมาวิเคราะห์และสั่งการ เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมาก

          ๒. วัตถุประสงค์
                  ๒.๑ ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการตรวจสอบการจราจร การควบคุมและการจัดการจราจร ให้มีความคล่องตัวต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน
                  ๒.๒ กล้องวงจรปิดเพื่อช่วยในการจัดระเบียบการจราจร การประสานงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในการแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
                 ๒.๓ ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สภาพการจราจร ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้รับทราบ สามารถหลีกเลี่ยนเส้นทางในบริเวณที่มีปัญหาการจราจรหนาแน่นได้
                ๒.๔ ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง ติดตามเหตุร้ายอันเกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสกัดจับและติดตามจับกุมผู้กระทำผิด
                ๒.๕ ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา นำภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาและกำลังเกิดขึ้น มาวิเคราะห์และสั่งการ เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
                ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานติดตั้งกล้องวงจรปิด ที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
                ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                ๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของจังหวัดสกลนคร
                ๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔
               ๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ )
              ๓.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีบัญชีรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่ต้องรับจ่ายแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน ๓ หมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
              ๓.๙ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีประสบการณ์ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย หรือการติดตั้งกล้องวงจรปิด มาแล้ว โดยมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้และเป็นสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ภายในระยะเวลา ๕ ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดสกลนคร เชื่อถือ

          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ

          ๕. ระยะเวลาดำเนินการ
                      ไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
                      จำนวนงวดในการส่งมอบ ๓ งวด
                      งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินการสร้างเครื่อข่ายการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแล้วเสร็จทุกจุด ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘ วัน
                      งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วเสร็จทุกจุด ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖ วัน
                      งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จตามสัญญา                  

          ๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
                      สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
                      สถานที่ติดต่อ งานส่งกำลังบำรุงตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
                      โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๑-๖๔๐๖
                      โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๙๒๓
                      เว็บไซต์ www.sakhonnakhon.police.go.th
                      สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 22, 2012, 09:39:22 am โดย admin » บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!